Ópusztaszer Községi Önkormányzat


Ópusztaszeri Polgármesteri Hivatal

Közzétételi szabályzat
Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje
Az ajándék elfogadásának szabályairól
A szervezeti integritást sértő események kezelési rendje
Köztisztviselői vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályzat
Számlarend
Integrált kockázatkezelési szabályzat
Pénz-, bankszámla- és értékkezelési szabályzat
Számviteli politika
Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítési igazolás, érvényesítés, utalványozás szabályzata
Eszközök és források értékelési szabályzat
Vezetői nyilatkozat
A hivatal szervezeti és működési szabályzata
Közbeszerzési és beszerzési szabályzat
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
Törzskönyvi kivonat