13/2020. (XII. 16.) – Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló önkormányzati rendelet
 13/2020. (XII. 16.)


12/2020. (XII. 16.) – Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet
 12/2020. (XII. 16.)


11/2020. (XII. 16.) – Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet
 11/2020. (XII. 16.)


10/2020. (XII. 14.) – Közművelődésről szóló önkormányzati rendelet
 10/2020. (XII. 14.)


9/2020. (XI. 17.) – Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet
 9/2020. (XI. 17.)


8/2020. (X. 19.) – Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet
 8/2020. (X. 19.)


7/2020. (VIII. 28.) – Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet
 7/2020. (VIII. 28.)


6/2020. (VII. 17.) – A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, a névtáblák és a házszám elhelyezésének rendjéről
 6/2020. (VII. 17.)


5/2020. (VII. 17.) – A 2020 évi költségvetés módosítása
 5/2020. (VII. 17.)


4/2020. (VII. 17.) – A 2019 évi zárszámadás
 4/2020. (VII. 17.)


3/2020. (IV. 30.) – Közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól szóló rendelet
 3/2020. (IV. 30.)


2/2020. (IV. 30.) – Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet
 2/2020. (IV. 30.)


1/2020. (III. 13.) – Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet
 1/2020. (III. 13.)


16/2019. (XII. 13.) – Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet
 16/2019. (XII. 13.)


12/2019. (X. 31.) – Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet
 12/2019. (X. 31.)
Módosította:
 14/2019. (XI. 29.)


9/2019. (VIII. 23.) – A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészító támogatás felhasználásáról szóló rendelet
 9/2019. (VIII. 23.)


5/2019. (VII. 9.) – A településkép védelméről szóló rendelet
 5/2019. (VII. 9.)


4/2019. (VI. 12.) – A helyi lakáscélú támogatásról szóló rendelet
 4/2019. (VI. 12.)


3/2019. (IV. 24.) – A 2018. évi zárszámadás
 3/2019. (IV. 24.)


1/2019. (II. 15.) – Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
 1/2019. (II. 15.)
Módosította:
 2/2019. (IV. 24.)
 6/2019. (VII. 10.)
 7/2019. (VIII. 23.)
 11/2019. (X. 2.)


6/2018. (IX. 28.) – A közművelődésről szóló rendelet
 6/2018. (IX. 28.)


5/2018. (V. 19.) – A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet

 5/2018. (V. 19.)


2/2018. (II. 9.) – A települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet
 2/2018. (II. 9.)


10/2017. (XI. 11.) – Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról
szóló rendelet

 10/2017. (XI. 11.)
Módosította:
 10/2018. (XII. 28.)


9/2017. (XI. 11.) – Önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelet
 9/2017. (XI. 11.)


7/2017. (VII. 13.) – Az Önkormányzati tulajdonú utakon a járművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek
kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló rendelet

 7/2017. (VII. 13.)
Módosította:
 8/2019. (VII. 23.)


3/2017. (III. 29.) – Az anyakönyvi események és egyéb családi események engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról, továbbá az
anyakönyvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló rendelet

 3/2017. (III. 29.)


4/2017. (III. 29.) – Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet
 4/2017. (III. 29.)


4/2016. (IV. 21.) – A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet
 4/2016. (IV. 21.)


12/2015. (XI. 26.) – Talajterhelési díjról szóló rendelet
 12/2015. (XI. 26.)


11/2015. (XI. 26.) – Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet
 11/2015. (XI. 26.)


8/2015. (IX. 23.) – A helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelméről szóló rendelet
 8/2015. (IX. 23.)


7/2015. (VIII. 12.) – Díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet
 7/2015. (VIII. 12.)


6/2014. (V. 20.) – A háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet
 6/2014. (V. 20.)


5/2013. (V. 27.) – Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet
 5/2013. (V. 27.)


7/2013. (VIII. 07.) – A filmforgatási célú közterülethasználatára vonatkozó szabályokról szóló rendelet
 7/2013. (VIII. 07.)
Módosította:
 14/2016. (XII. 16.)


15/2011. (VI. 24.) – Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet
 15/2011. (VI. 24.)


14/2011. (VI. 24.) – A helyi iparűzési adóról szóló rendelet
 14/2011. (VI. 24.)


11/2011. (V. 27.) – A szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló rendelet
 11/2011. (V. 27.)


10/2010. (V. 28.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet
 10/2010. (V. 28.)
Módosította:
 19/2011. (XII. 15.)


17/2009. (XII. 11.) – Az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet
 17/2009. (XII. 11.)


9/2008. (IX. 11.) – A község helyi építési szabályzatáról szóló rendelet
 9/2008. (IX. 11.)
Módosította:
 12/2012. (X. 24.)
 8/2016. (VIII. 04.)


3/2008. (IV. 16.) – Az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapítása
 3/2008. (IV. 16.)
Módosította:
 20/2011. (XII. 27.)


1/2006. (I. 31.) – A tulajdonában álló lakosok bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló rendelet
 1/2006. (I. 31.)
Módosította:
 8/2013. (VIII. 07.)
 3/2018. (III. 29.)


19/2003. (XII. 15.) – Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet
 19/2003. (XII. 15.)
Módosította:
 7/2008. (IV. 30.)
 10/2009. (VII. 31)


2/2002. (II. 28.) – A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet
 2/2002. (II. 28.)
Módosította:
 8/2003. (IV. 04.)


2/2001. (I. 20.) – A temető használatáról szóló rendelet
 2/2001. (I. 20.)
Módosította:
 3/2006. (II. 27.)
 3/2007. (II. 12.)


11/1999. (X. 30.) – Ópusztaszer Község nevének használatáról és jelképeiről szóló rendelet
 11/1999. (X. 30.)
Módosította:
 2/2000. (I. 27.)
 2/2017. (III. 28.)